บัตรที่จำหน่ายขณะนี้เป็นบัตรดิจิทัลพร้อมรหัส QR บนเว็บไซต์ของ Japan Association for the 2025 World Exposition
นักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรแบบ 1 วันในช่วงที่มีงานจะต้องจ่ายค่าบัตร 7,500 เยน หรือราว 1,790 บาท ส่วนบัตรแบบ 1 วันที่ซื้อหลังวันที่ 7 ตุลาคม 2567 จะมีราคา 6,700 เยน หรือราว 1,600 บาท แต่บัตรแบบเดียวกันนี้ที่ซื้อก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2567 จะลดเหลือ 6,000 เยน หรือราว 1,430 บาท
สำหรับบัตรชนิดเข้างานได้ครั้งเดียวในช่วงสามเดือนแรกของงานจะจำหน่ายราคา 5,000 เยน หรือราว 1,190 บาท ส่วนบัตรชนิดเข้างานได้ครั้งเดียวในช่วงสองสัปดาห์แรกของงานจำหน่ายในราคา 4,000 เยนหรือราว 954 บาท
งานเวิลด์เอ็กซ์โปจะจัดแสดงนาน 6 เดือน มีกำหนดเปิดงานวันที่ 13 เมษายน 2568 ที่เกาะยูเมชิมะ นครโอซากา