เส้นทางแนะนำโอซาก้า – อิเนะ

5 Days

คำอธิบาย

ทัวร์วาเลนไทน์กับสยามซานต้า โอซาก้า-อิเนะ เดินทางไปขอพรความโชคดีที่ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ เดินชิลกินอาหารพื้นเมืองที่ตลาดคุโรมง เดินเที่ยวชมย่านกิออน ที่มีเสน่ห์ของบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่น ชมเกอิชา (Geisha) ในชุดกิโมโน ล่องเรืออ่าวอิเนะ ชมหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ ในเมืองชนบทอิเนะ และไปศาลเจ้าโนมิยะที่คนเคารพทั่วทั้งญี่ปุ่นเพื่อขอให้มีชีวิตการแต่งงานที่ดีและขอให้บุตรเกิดมาอย่างปลอดภัย

ไฮไลท์ทัวร์

 • ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ
 • ตลาดคุโรมง
 • ย่านกิออน
 • หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ
 • กระเช้าชมวิว ที่ อามาโนะฮาชิดาเตะ
 • สวนป่าไผ่อราชิยาม่า
 • ศาลเจ้าโนมิยะ
 • ปราสาทโอซาก้า

กำหนดการเดินทาง

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

เช้า – เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น รับ Welcome set ซานต้า (ขนมและน้ำดื่ม) 

นำท่านเดินทางไปที่ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ หนึ่งในศาลเจ้ายอดนิยมที่ผู้คนเดินทางไปขอพร เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ปกปักษ์คุ้มครองชาวเรือ นักเดินทางและพ่อค้า จึงได้รับความนิยมในการขอพรเพื่อความโชคดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเสี่ยงเซียมซี และซื้อเครื่องรางนำโชคติดตัวกลับไป ไฮไลต์ในศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือ สะพานโซริบะชิ วิวของสะพานที่สะท้อนกับผิวน้ำนั้นได้รับฃการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100

วิวที่สวยที่สุดของภูมิภาคคันไซอีกด้วย และนำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมงเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าจนได้รับสมญานามว่าเป็นครัวของโอซาก้า มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มี ของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

เที่ยง – อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย – จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมซากุระ ณ แม่น้ำโอคาวะ สองข้างทางของริมแม่น้ำแห่งนี้จะได้พบกับดอกซากุระที่เบ่งบานออกดอกมากมาย ที่จะได้เห็นต้นซากุระกว่า 4,800 ต้น ที่เรียงรายกันอยู่ให้ความสวยงามทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 

นำท่านเดินเที่ยวชมย่านกิออน ย่านที่มีเสน่ห์ของบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ และเป็นย่านที่หลายคนอยากมาชมเกอิชา (Geisha) ในชุดกิโมโนดั้งเดิมที่มีความสวยงามงเกอิชานั้นเป็นหญิงสาวที่มีความชำนาญทางศิลปะและทำหน้าที่ดูแลแขกในร้านน้ำชาที่เปิดในย่านแห่งนี้ เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ค่ำ – นำทุกท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็นอิสระ

 

Breakfast

เช้า – รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ

และล่องเรืออ่าวอิเนะ ชมหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ในเมืองชนบทอิเนะ ชมภูมิทัศน์ของหมู่บ้านลอยน้ำแห่งนี้ที่ดูสวยงามแปลกตาแตกต่างไปจากเมื่อมองจากบนบก และยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการให้อาหารกับฝูงนกนางนวลที่บินแวะเวียนมาที่เรืออีกด้วย ที่นี่ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพแบบดั้งเดิม ไว้อย่างดีจากรัฐบาลญี่ปุ่น ภาพของ ฟุนะยะ, วิถีชีวิต และท้องทะเลที่อิเนะนั้น จึงเป็นส่วนผสมที่งดงามเกินกว่าคำบรรยายอย่างยิ่ง

เที่ยง – อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย –

นำท่านนั่งกระเช้าชมวิว ที่ อามาโนะฮาชิดาเตะ ที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ที่ อามาโนะฮาชิดาเตะหรือสะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) จุดชมวิวสวยๆ ของจังหวัดเกียวโต

ที่ว่ากันว่า จากจุดชมวิวหากคุณก้มหัวมองลอดหว่างขา จะเห็นภาพกลับด้าน ราวกับสะพานที่กำลังทอดสู่สรวงสวรรค์

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พักย่านกิออน อิสระท่านเดินเที่ยวย่านกิออนตามอัธยาศัย

ค่ำ – นำทุกท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็นอิสระ 

Breakfast

เช้า – รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” นำท่านเดินทางสู่ถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่ง เมื่อมาถึงเมื่องนี้ไีด้แก่

สวนป่าไผ่อราชิยาม่าที่ตั้งอยู่ที่อราชิยาม่าในเกียวโตนั้นนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ถ้าคนที่ชื่นชอบวิธีชีวิตเรียบง่ายและยังชอบเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆที่ป่าไผ่แห่งนี้จะมีเส้นทางเล็กๆที่ลายล้อมไปด้วยป่าไผ่ที่สุดสุดลูกหูลูกตา ทางเดินนี้มีความยาวทั้งหมดประมาณ 600 เมตร และมีอีกสถานที่ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาป่าไผ่นั่นก็คือ ศาลเจ้าโนมิยะที่คนเคารพทั่วทั้งญี่ปุ่นเพื่อขอให้มีชีวิตการแต่งงานที่ดีและขอให้บุตรเกิดมาอย่างปลอดภัย จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมความงามของธรรมชาติที่สวยงาม โดยทั้งสองข้างทางจะมีทัศนียภาพและดอกซากุระที่สวยงามผลิบานอยู่ทั้งสองข้างทาง

เที่ยง – อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย – จากนั้น นำทุกท่านไปชมความสวยงามของดอกซากุระ ณ สวนปราสาทโอซาก้า ซากุระแสนสวยตัดกับปราสาทสุดอลังการ ที่นี่ยังมีความพิเศษอีกอย่างคือมีต้นซากุระที่ทางจังหวัดเลือกใช้เพื่ออ้างอิงและประกาศวันซากุระบานอย่างเป็นทางการด้วย ถ้ามาแล้วขอแนะนำให้ไปตรงสวนนิชิโนะมารุที่มีซากุระพันธุ์โซเมโยชิโนะให้ชมกว่า 300 ต้น และนำท่านชมปราสาทโอซาก้า ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่นถูกสร้าง ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของ โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้ เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปีเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ ญี่ปุ่น

นำท่านเดินช้อป ย่านโดทงโบริ ย่านยอดฮิตของโอซาก้าสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและผู้รักการสังสรรค์ บริเวณนี้เต็มไปด้วยป้ายนีออนขนาดใหญ่ คลับ บาร์ และร้านอาหารซึ่งให้บริการอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น พร้อมทั้งโพสท่าเช็คอินกับ ป้ายกูลิโกะแมนอันโด่งดังอีกด้วย และติดกับย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) และสามารถเดินทะลุกันได้

ค่ำ – นำทุกท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็นอิสระ 

 

Breakfast

เช้า – รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

Breakfast

ราคานี้รวม/ไม่รวม

ราคานี้รวม

 • รถส่วนตัวพร้อมคนขับสื่อสารภาษาไทยได้
 • อาหารเช้า
 • โรงแรมที่พัก/ออนเซ็น
 • ประกันการเดินทาง
 • โปรแกรมนำเที่ยวส่วนตัว

ราคานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าอาหารกลางวัน-เย็น
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าทริปคนขับ
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่า Vat 7%

You can send your enquiry via the form below.

เส้นทางแนะนำโอซาก้า – อิเนะ